Business

10 kompetencer man ikke kommer uden om på fremtidens arbejdsmark

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Ny teknologi vil fundamentalt ændre de kompetencer, som efterspørges på det fremtidige arbejdsmarked. Her får du overblik over 10 centrale kompetencer, det vil være strategisk klogt at fokusere på allerede i dag. Det vil selvfølgelig ikke være muligt at mestre alle, men har du styr på nogle stykker af dem, vil du stå stærkt.

  1. Grundlæggende AI-forståelse

Forstå fundamentale begreber inden for kunstig intelligens som maskinlæring, neurale netværk og generativ AI. AI vil gennemsyre og transformere stort set alle brancher i årene, der kommer – så at udvikle dine AI kompetencer vil være en god ide for alle medarbejdere.

  1. Avanceret databehandling

Evnen til at indsamle, behandle, analysere og visualisere extremt store og komplekse datamængder bliver en ultimativ konkurrencemæssig fordel fremover. Data er det nye sort – uanset branche.

  1. IT-sikkerhed

Efterhånden som alt bliver digitalt og connected, vokser risikoen for alvorlige cyberangreb eksponentielt. Derfor bliver IT-sikkerhed og datasikkerhed nøglekompetencer, alle virksomheder skriger efter i fremtiden.

  1. Software og programmering

Kodning og softwareudvikling er ikke længere kun for ingeniører. Grundlæggende programmeringsfærdigheder bliver vigtige brikker i de fleste fagligheder, i takt med at næsten alle brancher digitaliseres.

  1. Innovation og disruption

Evnen til at tør udfordre gængse sandheder, tænke utraditionelt og kontinuerligt disrupte branchen, bliver afgørende i en verden med så hastige forandringer som nu. Beløn innovation!

  1. Tværfaglig forståelse

Når teknologi og digitalisering nedbryder faggrænser, bliver det stadig vigtigere at kunne forstå basics i andre fagområder. Velvære kræver tværgående dialog og videndeling på nye måder.

  1. Virtuel kommunikation

Alle former for digital og virtuel kommunikation eksploderer efter corona. Sociale medier, webinarer, virtuelle events og møder er kommet for at blive – også når vi vender tilbage til kontorerne.

  1. Livslang læring

I en verden, hvor den teknologiske udvikling kun accellererer, bliver løbende opkvalificering og re-skilling en karriere nødvendighed. Læring stopper ikke efter endt uddannelse.

  1. Problemløsning og kreativ tænkning

De mest tidløse kompetencer gennem tiderne. At turde tænke utraditionelt, udfordre normer og finde de gode, kreative løsninger på problemer, vil altid være vigtigt.

  1. Omsorg og empati

Selv i en digital verden bliver “bløde kompetencer” som empati, omsorg, tillid og menneskelig forståelse stadig vigtigere på det fremtidige arbejdsmarked, hvor kunsten er at kombinere menneske og maskine.

Write A Comment