Business

Få hjælp til LEI

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Mange virksomheder har stiftet bekendtskab med LEI koder. LEI står for Legal Entity Identifier og består af en 20-cifret kode indeholdende både bogstaver og tal. Koden er unik for den enkelte virksomhed. LEI er implementeret i hele EU og i store dele af USA, så der er tale om en international kode, der kan sammenlignes med et dansk CVR nr.

Det lyder kryptisk, men det er ikke så vanskeligt. Der er god hjælp at hente, læs mere her om Lei.

Hvad koster det?

Det koster et administrationsgebyr at få LEI koden og den skal fornyes hvert år. Hvis ikke du sørger for at have en gældende LEI kode, kan du eksempelvis ikke handle aktier. Det er værdipapirhandlernes, fx din banks, opgave at sikre, at der er en aktiv LEI kode i forbindelse med dine handler. De skal indberette samtlige handler til tilsynsmyndighederne og i denne forbindelse skal LEI koden oplyses.

Finanskrisen

Årsagen til, at der i dag kræves LEI kode skyldes et ønske om at skabe mere gennemsigtighed på europæisk plan. Det hænger sammen med reglerne om hvidvaskning og et ønske om at minimere økonomisk kriminalitet. Siden finanskrisen i 2007-2009 er der blevet indført utrolig mange regler. Finanskrisen bliver af mange opfattet som den værste økonomiske krise siden depressionen i 1930’erne.

Krisen startede i USA og blev udløst af, at der i lang tid havde været økonomisk opsving, hvilket resulterede i højere og højere værdier på boliger. Der var tale om en bolig-boble hvor ejendomme blev handlet for værdier langt højere end deres reelle værdi og bankernes udlån fulgte med, fordi de lempede på deres kreditvurderinger.

Med finanskrisen blev denne boble punkteret og værdierne blev voldsomt reduceret over meget kort tid. Det spredte sig hurtigt til resten af verden, også i Danmark hvor ejendommes værdi faldt voldsomt, mange ejendomsselskaber gik konkurs og nogle banker krakkede.

Hvem skal have en LEI kode?

Som følge af finanskrisen blev der strammet på flere parametre i den finansielle sektor. Det er blevet sværere at låne penge og som bankkunde skal man kunne dokumentere alt omkring sine transaktioner over for banken. Ved at have et globalt identifikationssystem af virksomheder ved hjælp af LEI koder, er det nemmere at følge diverse transaktioner og derved forhindre misbrug som fx hvidvaskning.

Følgende virksomheder skal have en LEI kode:

  • Virksomheder der handler med aktier, obligationer eller andre former for værdipapirer.
  • En juridisk enhed uden CVR nr., men som handler med ovenstående skal også have en LEI kode.

Write A Comment