Penge

Ønsker du snart en roligere tilværelse?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Går du rundt og tænker: ”nu er det vist snart tid til at gå på pension”? Så er der flere muligheder og ydelser du kan modtage for at få en behagelig alderdom uden de store økonomiske bekymringer. Hvis du er interesseret i at gå på folkepension, er der flere regler og forhold du skal være opmærksom på. Men det er ikke slet ikke så indviklet som det lyder. Folkepensionen er for alle danskere, der ønsker den. Du skal selv søge om den, men så længe du passer på kriterierne, der lyder således, er det ikke det store problem:

  • Er du fyldt 65 og født før d. 1.januar 1954, kan du modtage folkepension. Du kan selv beregne, hvornår du når din pensionsalder ud fra de til den tid gældende satser.
  • Du skal have været bosat i Danmark i mindst 40 år fra du var 15 år gammel.

Hvilke regler gælder der for mig, som…

… er bosat på et plejehjem eller i en ældrebolig? Så har du samme ret som alle andre til at modtage folkepensionen og diverse sociale ydelser, som hvis du boede i egen bolig. Der er ikke nogen forskel.

… er på en social ydelse som førtidspensionist? Har du nået din pensionsalder ændres din ydelse fra førtidspension til at være folkepension uden, at du behøver at foretage dig noget yderligere.

… er tjenestemand? Er du tjenestemand, skal du modtage tjenestemandspension og ikke folkepension. Derfor er reglerne for dig anderledes, og din arbejdsgiver ved, hvordan det mere nøjagtigt hænger sammen.

… har en aldersopsparing? Har du en aldersopsparing, er du stadig fuldt berettiget til at modtage folkepension og eventuelt andre sociale ydelser. De specifikke regler for en aldersopsparing kan du høre om i din bank.

Hvilke ydelser får en folkepensionist?

Som almindelig folkepensionist får du udbetalt folkepension, som består af folkepension grundbeløb og pensionstillæg, der beregnes ud fra din civile status. Og til de særligt økonomisk dårligt stillede, bliver der også udbetalt en årlig ældrecheck. Det er også muligt at modtage boligydelse på samme måde, som før du blev folkepensionist, den skal blot beregnes på ny, hvis din økonomi har ændret sig. Hvis du har særlige helbredsmæssige gener, der har udgifter, kan du søge om at få udbetalt helbredstillæg. Du kan læse mere om dine muligheder, når du går på folkepension og få gode råd og tips.

Write A Comment